Home Klantenservice Garantie & Voorwaarden

Garantie & Voorwaarden

Aan u de keuze!

U kunt altijd kiezen voor de hoogwaardige filters van Snijder Filtertechniek, die specifiek zijn ontworpen voor uw motoren en machines. Zolang u de filters vervangt volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de motor, zullen de filters van Snijder Filtertechniek de garantie van uw motor nooit doen vervallen!

 

Europese groepsvrijstelling

De Europese groepsvrijstellingsverordening biedt afnemers de flexibiliteit om zelf te kiezen bij welke garage en met welke producten ze hun voertuigen laten onderhouden. De verordening heeft ook betrekking op de service en het onderhoud tijdens de garantieperiode. Wel moeten de producten voldoen aan de door de producent gestelde normen.

 

Dus?

 

Vertrouwen in Donaldson onderdelen van Snijder Filtertechniek

Wij kiezen ervoor om ons gezond verstand te gebruiken. Mocht een probleem met uw motor worden veroorzaakt door een fout in de fabricage of in het materiaal van een filter van Snijder Filtertechniek, dan biedt de Snijder Filtertechniek garantie u bescherming. Wij zorgen er in zo'n geval voor dat uw motor in zijn vorige staat wordt hersteld.

Om uw motoren en apparatuur zo goed mogelijk te beschermen maken wij alleen gebruik van de beste onderdelen, middelen en technologie.

 

Algemene voorwaarden

De garantiedekking begint op de datum van de installatie bij de oorspronkelijke eindgebruiker en vervalt na de aangegeven periode of het aangegeven aantal kilometers, afhankelijk van welke het eerste bereikt wordt.

 

Garantieduur per product

Filtratieproducten Donaldson

Garantieperiode

Behuizing en toebehoren voor luchtreiniger

1 jaar

Samenstellen en toebehoren van vloeistoffilters

1 jaar

Lucht- en vloeistoffilters

maximaal 1 jaar

Uitlaatsystemen Donaldson

Garantieperiode

Uitlaatsystemen voor wegvoertuigen

2 jaar - 300.000 kilometer

Uitlaatsystemen voor wegvoertuigen

1 jaar - 1.500 bedrijfsuren

Toebehoren voor uitlaatsystemen

1 jaar

Als u van mening bent dat het geleverde artikel aan de garantievoorwaarden voldoet, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

 

Voorwaarden Donaldson

Donaldson waarborgt haar reserveonderdelen tegen gebreken als gevolg van fouten in materiaal en fabricagefouten, voor de periode die onder de Algemene voorwaarden voor het desbetreffende product staat aangegeven. Donaldson is volgens deze garantie alleen verplicht om het in gebreke gebleven product te vervangen, inclusief de vervoerskosten. Als de fout in het product de enige en rechtstreekse oorzaak is van schade aan apparatuur, dan zal Donaldson naar alle redelijkheid de kosten vergoeden om de apparatuur te herstellen naar de staat waarin het verkeerde voordat de storing plaatsvond. Voorwaarde is wel dat het product op de juiste wijze geïnstalleerd is.

 

Deze garantie dekt geen gebreken als gevolg van onjuiste toepassing, foutief gebruik, misbruik, nalatigheid, het doorroesten en corrosie (geluiddempers), onjuiste servicepraktijken of aanpassingen die niet door Donaldson werden goedgekeurd. Garanties van de fabrikanten van de motoren en apparatuur blijven van kracht wanneer de producten van Donaldson gebruikt worden.

 

Donaldson dient binnen één jaar na de datum dat het gebrek plaatsvond schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van claims die onder deze garantie vallen. Donaldson zal naar eigen goeddunken ofwel de plaats bezoeken waar het vermeende gebrek werd aangetroffen, of verzoeken dat alle onderdelen, hetzij van Donaldson of andere relevante onderdelen, verzonden worden met de verzendkosten vooraf betaald naar het hoofdkantoor, ter attentie van het Product Lab of zoals anders aangegeven.

 


Over ons

ONMISBAAR ONDERDEEL VAN U!

Het zit al 70 jaar! in de genen van ons familiebedrijf om klaar te staan als je ons nodig hebt. Met kennis van onze hydrauliekcomponenten en filters, hulp tijdens een bestelling, advies bij installatie en oplossingen als er onverhoopt toch een keer iets misgaat. Zo willen we niet alleen onderdelen leveren, maar met ons Snijder DNA ook een onmisbaar onderdeel worden van jou! Voor, tijdens en na jouw bestelling is geen belletje, mailtje, appje of bezoekje ons teveel.

 


Lees meer